سوجوک

سوسیس ترکی یا سوجوک، یک نوع سوسیس با ریشه‌ی ترکیه‌ای است که …