صبحانه در کاساب ۲

وعده‌ی صبحانه در ترکیه که به آن “کهوا لتی (Kahve-Alti) ” گفته می‌شود، بسیار مفصل و کامل برگزار می‌شود. این سنت در کاساب ۲ با اضافه شدن صبحانه به منو رعایت شده است و مهمانانی که برای صرف صبحانه به کاساب مراجعه کنند با سینی بزرگی شامل انواع پنیرهای ترکی، اکمک تازه، منمن، سوسیس تخم مرغ ترکی، بورک، گزلمه، پیده و… رو‌به‌رو خواهند شد تا در روزهای پنجشنبه و جمعه و روزهای تعطیل از ساعت ۷ تا ۱۲ ساعاتی دل‌انگیز و خوش‌طعم برایشان رقم بخورد.